Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 88 Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden i ortstidningar

Den 22 januari 2003 fattade kommunfullmäktige beslut om att tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde ska införas i Nynäshamns Posten samt att tillkännagivandet ska innehålla uppgift om de ärenden som ska behandlas.

Vid tidpunkten för beslutet var kommunen enligt kommunallagen skyldig att kungöra kommunfullmäktiges sammanträden i en eller flera ortstidningar. Denna skyldighet upphörde dock den 1 januari 2018 i och med den nya kommunallagens ikraftträdande.

Förvaltningen föreslår att tillkännagivanden av kommunfullmäktiges sammanträden från och med den 1 april 2019 inte ska införas i någon ortstidning, men att förvaltningen ska informera i Nynäshamns Posten om datum, tid och plats för kommunfullmäktiges kommande sammanträde.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

  1. tillkännagivanden av kommunfullmäktiges sammanträden ska från och med den 1 april 2019 inte införas i någon ortstidning.
  2. kommunstyrelseförvaltningen ska inför kommunfullmäktiges sammanträden införa en annons i Nynäshamns Posten med information om datum, tid och plats för kommunfullmäktiges kommande sammanträde.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan granskad 2019-05-21

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp