Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 87 Yt- och grundvattenplan för Nynäshamns kommun, beslut om antagande

Syftet med yt- och grundvattenplan för Nynäshamns kommun är att visa vad kommunen kan bidra med för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten, samt förstärka arbetet mot en hållbar utveckling i Nynäshamns kommun genom att kartlägga kommunens vatten.

Det finns generella riktlinjer och åtgärder sammanställda men också detaljerade riktlinjer för varje vatten och avrinningsområde. Det övergripande målet är att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten till år 2027.

En separat handlingsplan ska tas fram när yt- och grundvattenplanen är antagen för att där fastställa åtgärder. I handlingsplanen ska åtgärderna prioriteras och kostnadssättas.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

  • Förslag till Yt- och grundvattenplan för Nynäshamns kommun godkänns
  • Föreslå kommunfullmäktige att anta förvaltningens förslag till Yt- och grundvattenplan för Nynäshamns kommun.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan granskad 2019-05-21

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp