Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 86 Ändring av förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Södertörns Miljö-och Hälsoskyddsförbund, SMOHF, är ett kommunalförbund med Nynäshamn, Haninge och Tyresö kommun som medlemmar och nu behöver förbundsordningen ändras.

När förbundet bildades var förbundets huvuduppdrag myndighetsutövning inom miljö-och hälsoskyddsområdet och förbundet utövar därmed tillsyn för medlemskommunernas räkning över rökfria miljöer enligt tobakslagen, tillsyn över receptfria läkemedel, tillsyn och prövning enligt livsmedelslagen samt tillsyn och prövning enligt miljöbalken.

Från och med den 1 maj 2019 kommer förbundet även ha ansvar för Haninge och Tyresö kommuns handläggning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Nynäshamns kommun har dock valt att ännu inte överlämna detta ansvar på förbundet då kommunen i dagsläget köper motsvarande handläggningstjänster från Södertälje kommun.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

  1. Godkänna förslag till ändring av 5 § förbundsordning för Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund. Förändringen fastställs att gälla från och med den 1 maj 2019.
  2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i Tyresö och Haninge kommun fattar likalydande beslut.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan granskad 2019-05-21

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp