Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 85 Balanslista april 2019

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en redovisning av beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott som ännu inte är verkställda, en såkallad balanslista.

Balanslistan redovisas vid två tillfällen varje år för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Under rubriken ”Status åtgärdat” redovisas verkställda beslut sedan senaste rapporttillfället.

Förvaltningen föreslår att de åtgärdade ärendena, som är markerade i grönt, stryks från balanslistan. Det gäller även ett ärende som inte är åtgärdat, kompetensmiljonens regelverk.

Ärendet är inte längre aktuellt eftersom kommunfullmäktige i Mål och budget har fattat beslut om att inte avsätta medel för kompetensmiljonen.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:

1. Avskriva ärende KS/2018/0106/026-9, kompetensmiljonens regelverk, från balanslistan.

Kommunstyrelsen beslutar att:

  1. Överlämna den del av rapporten som avser kommunfullmäktiges beslut till kommunfullmäktige, och föreslå kommunfullmäktige att styka de åtgärdade ärendena från balanslistan.
  2. Den del av rapporten som avser kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens beslut läggs till handlingarna och de ärenden som redovisas som åtgärdade stryks från balanslistan.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan granskad 2019-05-21

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp