Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 83 Svar på interpellation om redovisning och tillgänglighet av kommunens kalkyl/budget gällande VA-verksamheten

Per Ranch (SN) har inkommit med en interpellation ställd till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande, tillika kommunalråd Daniel Adborn (L) om redovisning och tillgänglighet av kommunens kalkyl och budget gällande VA-verksamheten.

Daniel Adborn besvarade interpellationen under sammanträdet.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att anse interpellationen vara besvarad.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan granskad 2019-05-21

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp