Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 79-81 Inkomna ärenden, inkomna medborgarförslag och meddelanden

Här redovisas de ärenden, medborgarförslag och meddelanden som inkommit.

§ 79 Inkomna ärenden

Inga ärenden hade inkommit till sammanträdet.

§ 80 Inkomna medborgarförslag

Medborgarförslag från Anna-Lena Eriksson om att bygg ett servicehus alternativt trygghetsboende på den mark där förskolan Ankaret låg. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.

Medborgarförslag från Jan Magnusson och Bo Nilsson om att man anlägger en gång- och cykelväg från Breddalssvägens slut eller från Maria Barkmansväg till golfbanan. Körundavägen är smal och trafikeras av tung trafik. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att :

  1. Till kommunstyrelsen delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att bygg ett servicehus alternativt trygghetsboende på den mark där förskolan Ankaret låg.
  2. Till kommunstyrelsen delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att man anlägger en gång- och cykelväg från Breddalssvägens slut eller från Maria Barkmansväg till golfbanan. Körundavägen är smal och trafikeras av tung trafik

§ 81 Meddelanden

Beslut har inkommit från länsstyrelsen 23 april 2019 angående överklagande av beslut om förlängning av interimistiskt förbud att skada naturvärden i och omkring kalkbrottet i Stora Vika, del av fastigheten Stora Vika 1:6.

Dagens samhälle och Storsthlm bjuder in till ett kostnadsfritt inspirationsseminarium med fokus på kommunekonomi.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 23 april 2019 beslutat att med förvaltningens redogörelse anse medborgarförslag om övergångsställe vid Sjötelegrafen besvarat.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan granskad 2019-05-21

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp