Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 106 Yttrande över motion om att göra Prästgården i Nynäshamn till allaktivitetshus för pensionärer

Rolf Hofsten (PPiN) har väckt en motion om att utreda möjligheterna att göra Prästgården i Nynäshamn till ett allaktivitetshus för pensionärer. Socialnämnden har yttrat sig över motionen.

Kommunfullmäktige har beslutat att återremittera ärendet för att utreda kostnader samt behov av anpassningar av fastigheten, hur fastigheten kan användas för kulturella ändamål samt bilägga relevanta beslutsunderlag från socialnämnden.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen som besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-05-21

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp