Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 104 Svar på motion – inför Skönsmomodellen i hemtjänsten i Nynäshamn

På grund av en påvisad ineffektiv hemtjänstverksamhet i Sundsvalls kommun utvecklade stadsdelen Skönsmo den så kallade Skönsmomodellen. Det nya arbetssättet bygger på hög personalkontinuitet kring varje brukare som genererat en ökad kvalitet på hemtjänstinsatserna och en ökad arbetsglädje hos personalen.

Skönsmomodellen bygger på att medarbetarna själva sköter sin schemaplanering. Områdeschefen har fått släppa kontrollen över planeringen så att personalgruppens kreativitet och problemlösningsförmåga har fått utrymme. Chefens viktigaste arbetsuppgift är istället att stödja medarbetarna genom att skapa de förutsättningar som de behöver för att lyckas i sitt arbete.

Skönsmomodellen har varit en framgångsrik modell som bland annat tilldelats årets äldrepris från Ribbingska minnesfonden för att ha utvecklat ett arbetssätt som präglas av tilltro och tillit mellan chefer, medarbetare och omsorgstagare.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-05-21

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp