Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 103 Svar på motion om projektet klassmorfar/klassmormor för fritids, förskola och grundskola

I en motion skriven av Antonella Pirrone (KD) föreslås att barn- och utbildningsnämnden ska ges i uppdrag att undersöka förutsättningar att starta upp projektet klassmorfar/klassmormor för fritids, förskola och grundskola, samt undersöka möjligheterna till eventuell samverkan med arbetsförmedlingen.

Motionären framför att syftet med en klassmorfar/ klassmormor är att förstärka vuxennärvaron i klassrummet, på raster, under lunchen med mera. Klassmorfar/klassmormor ska vara ett socialt stöd för barnen och även förbättra arbetssituationen för lärarna och övrig personal.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen om att undersöka förutsättningarna att starta upp projektet klassmorfar/klassmormor för fritids, förskola och grundskola besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-05-21

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp