Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 102 Svar på motion om angående webbsändning av nämndsammanträden

Den 29 december 2017 inkom Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) med en motion om att kommunfullmäktige ska uppdra nämnderna att webbsända sina sammanträden. Motionärerna pekar på en demokratisk vinst med mer tillgängliga sammanträden.

Kommunstyrelseförvaltningen har dock gjort bedömningen att det är tveksamt om det föreligger rättsliga förutsättningar för att hantera de förtroendevaldas, tjänstemäns och övriga deltagares personuppgifter på det sätt som föreslås i motionen.

Det är även tveksamt om fullmäktige kan besluta om att uppdra till nämnderna att webbsända sina sammanträden utan att besluta om att nämnderna ska ges möjlighet att ha öppna nämndsammanträden. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför kommunfullmäktige att avslå motionen.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-05-21

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp