Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 94 Svar på motion om att inrätta ett aktivitetshus för äldre i Prästgården

Rolf Hofsten (PPiN) har väckt en motion om att utreda möjligheterna att göra Prästgården i Nynäshamn till ett allaktivitetshus för pensionärer.

Motionären menar att Prästgården skulle kunna bli en mötesplats för pensionärer för att motverka ensamhet och skapa förutsättningar för social samvaro. Exempel som ges är kulturaktiviteter, bingospel, snickra med mera.

Ett av målen med verksamheten ska vara att alla skall vara aktiva och bidra till att utveckla verksamheten och alla ska vara välkomna.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Anse motionen vara besvarad med hänvisning till socialnämndens yttrande över motionen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp