Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 92 Svar på motion om partnering vid byggprocesser

Den 28 augusti 2017 inkom Harry Bouveng (M) och Marcus Svinhufvud (M) med en motion om partnering vid byggprocesser.

I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram upphandlingsdokument och andra nödvändiga underlag för att snarast möjligt kunna inleda ett partneringsamarbete med en aktör för byggande av nya verksamhetslokaler.

Partnering är en projektform där man för ett projekt kan välja att handla upp en entreprenör som håller då ihop hela processen från start till mål.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Anse motionen vara besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet till sammanträdet i juni.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp