Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 89 Rapport balanslista

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en redovisning av beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott som ännu inte är verkställda, en balanslista.

Under rubriken ”Status åtgärdat” redovisas verkställda beslut sedan senaste rapporteringstillfället. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ärende 93/2011-020, utvärdering av det personpolitiska programmet, avskrivs då det nuvarande programmet inte längre bedöms vara aktuellt att utvärdera.

Förvaltningen föreslår att frågan om ett nytt personalpolitiskt program aktualiseras i samband med skapandet av ett personalutskott.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ärende 199/2008/060, upprättande av handlingsplan avseende kriminella MC-gäng, avskrivs då det inte längre bedöms vara aktuellt.

Frågor om kriminella MC-gäng hanteras idag vid behov inom ramen för den struktur för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som kommunfullmäktige beslutade om i november 2017.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avskriva ärendet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Överlämna den del av rapporten som avser kommunfullmäktiges beslut till kommunfullmäktige.

Att avskriva ärende 199/2008-060, upprättande av handlingsplan avseende kriminella MC-gäng.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp