Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 88 Svar på interpellation om gång- och cykelväg utmed väg 542 mellan Grödby och Sunnerby

Lena Dafgård (SN) har den 23 april 2018 inkommit med en interpellation ställd till miljö-och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Daniel Adborn (L) om gång- och cykelväg utmed väg 542 mellan Grödby och Sunnerby.

Miljö-och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Daniel Adborn (L) har besvarat interpellationenskriftligt. Svaret kommer att skickas ut till kommunfullmäktige den 7 maj 2018.

Några av de frågor som Lena Dafgård (SN) ställt i sin interpellation var:

Har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden genomfört fullmäktiges uppdrag och kontaktat markägarna utmed väg 542?

Har utredning av förutsättningarna för att bygga en gång- och cykelväg utmed länsväg 542 mellan Grödby och Sunnerby genomförts?

Blir det någon gång- och cykelväg utmed väg 542 mellan Grödby och Sunnerby och i så fall, när blir den färdig?

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp