Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 86 Svar på interpellation om ärendehanteringssystem

Marcus Svinhufvud (M) har den 22 mars 2018 inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S) om ärendehanteringssystem.

Kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S) har besvarat interpellationen skriftligt.

Marcus Svinhufvud (M) har ställt sex frågor till Patrik Isestad (S) om hur kommunens ärendehanteringssystem fungerar i praktiken.

Har Nynäshamns kommun ett ärendehanteringssystem?

Om nej, varför inte?

Har Nynäshamns kommun blivit partner i projektet Matlust?

Har kommunen utrett en policy vad som avses med närproducerat?

Har runstenen flyttats enligt beslut i fullmäktige?

Finns det anledning att kommunfullmäktige ska vara oroliga för att andra beslut som fattats inte åtgärdats/genomförts?

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp