Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 85 Beslut om nya interpellationer får väckas

Beslut huruvida nya interpellationer får väckas samt behandling av frågor.

Tre interpellationer hade inkommit till sammanträdet.

En interpellation från Lena Dafgård (SN) ställd till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Daniel Adborn (L) om mögliga förskolor och skolor.

En interpellation ställd till landsbygdsutskottets ordförande Kristian Ek (MP) om landsbygdsutskottets verksamhet under mandatperioden 2014-2018.

En interpellation ställd av Lena Dafgård (SN) till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Daniel Adborn (L) om kommunens service till invånarna.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att dessa interpellationer får väckas och ska besvaras under nästa sammanträde.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp