Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 82-84 Inkomna ärenden, inkomna medborgarförslag och meddelanden

Här redovisas inkomna ärenden, inkomna medborgarförslag och meddelanden.

§ 82 Inkomna ärenden

Inga ärenden hade inkommit till sammanträdet.

§ 83 Inkomna medborgarförslag

Medborgarförslag om att Nynäshamns kommun ska satsa på en syn- och hörselinstruktör har den 13 april 2018 inkommit från Kerstin Wahlbäck. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att föreslår att medborgarförslaget delegeras till socialnämnden.

Medborgarförslag om att lekplatsen på Frejas Holme även anpassas för mindre barn har den 15 april 2018 inkommit från Pia Bäckström. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag om att kommunen ordnar med en toalett i anslutning till hamnen, järnvägsparken och tågstationen har den 25 april 2018 inkommit från Christina Persson. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag om att kommunen sätter upp vägbulor på Järnvägsgatan för att sänka hastigheten har den 25 april 2018 inkommit från Christina Persson. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag om att kommunen ska ordna utomhusbio i Svandammsparken sommartid har den 25 april 2018 inkommit. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att föreslår att medborgarförslaget delegeras till kultur – och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att :

  • Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att Nynäshamns kommun satsar på en syn- och hörselinstruktör till socialnämnden.
  • Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att lekplatsen på Frejas Holme även anpassas för mindre barn till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
  • Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att kommunen ordnar med en toalett i anslutning till hamnen, järnvägsparken och tågstationen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
  • Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att man sätter upp vägbulor på Järnvägsgatan för att sänka hastigheten till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
  • Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om utomhusbio i Svandammsparken sommartid till kultur – och fritidsnämnden.

§ 84 Meddelanden

Den 25 april 2018 § 87 antog kommunstyrelsen Instruktion för kommundirektör i Nynäshamns kommun med tillägget att ”kommundirektören bör närvara vid kommunfullmäktiges sammanträden”.

Den 26 april 2018 fick kommunfullmäktige in en inbjudan till projekt och konferens om kommunala koldioxidbudgetar.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp