Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 79-80 Avsägelser och valärenden

Här redovisas de avsägelser och valärenden som inkommit till sammanträdet.

§ 79 Avsägelser

Bengt Dahlby (V) har den 24 april 2018 inkommit med en avsägelse där han avsäger sig sitt uppdrag som suppleant i Tegeltraven Holding AB från och med den 1 maj 2018.

§ 80 Valärenden

Inga valärenden hade inkommit till sammanträdet.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp