Lyssna på sidan Lyssna

§ 42 Rättelse av ärende; Förlängd giltighetstid för biblioteksplan 2020-12-31

Enligt bibliotekslagen ska varje kommun anta en plan för sin biblioteksverksamhet. Den senast gällande biblioteksplanen för Nynäshamns kommun avser åren 2016-2019.

Bibliotekslagen (2013:801) innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. Det allmänna biblioteksväsendet består av all offentligt finansierad biblioteksverksamhet, exempelvis folkbibliotek och skolbibliotek.

Ändamålet med dessa bibliotek är att de ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. De ska även främja litteraturens ställning och intresse för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.

Enligt bibliotekslagen ska varje kommun anta en plan för sin biblioteksverksamhet. Den senast gällande biblioteksplanen för Nynäshamns kommun avser åren 2016-2019 och beslutades av kommunfullmäktige den 11 maj 2016, § 95. Endast kommuner som har upprättat en biblioteksplan får beviljas bidrag enligt förordning (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår, genom ett ordförandebeslut daterat den 6 februari 2020, att kommunfullmäktige ska förlänga giltighetstiden för Biblioteksplan för Nynäshamns kommun 2016-2019 till och med den 31 december 2020.

Av beslutet framgår att verksamheten inte har kunnat prioritera en revidering av biblioteksplanen på grund av oförutsedda händelser i form av översvämningar och efterföljande ombyggnationer i bibliotekets lokaler. Kultur- och fritidsnämnden föreslår därför att den tidigare planens giltighetstid förlängs så att nämnden kan söka medel från Kulturrådet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förlänga giltighetstiden för Biblioteksplan för Nynäshamns kommun 2016-2019 till och med den 31 december 2020.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. 

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2020-09-04

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp