Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 35-36 Avsägelser och valärenden

Två avsägelser hade inkommit till sammanträdet och Liselott Vahermägi (S) presenterade valberedningens nomineringar under punkten valärenden. 

§ 35 Avsägelser

Elin Jederyd (SD) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 

Micael Kaarlenkaski (SN) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att entlediga dessa två från sina uppdrag. 

§ 36 Valärenden

Liselott Vahermägi (S) presenterade valberedningens nomineringar till vakanta poster. 

Val av styrelse för Alkärrsplan Utveckling AB fram till juni 2020 då bolagsstämman ska hållas:

Ordinarie ledamöter - Harry Bouveng (M), Håkan Svanberg (M), Bengt Göran Pettersson (KD), Patrik Isestad (S) och Jean-Claude Menot (SD). 

Suppleanter - Tommy Cumselius (M), Maria Gard Günster (C), Göran Bergander (S) och Klas Rydström (SD).

Lekmannarevisorer - Kenneth Ås (ordinarie) och Göran Palmedal (ersättare). 

Ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden - Ingrid Bergander (S). 

Ordinarie ledamot i socialnämnden - Ulla Johansson (S). 

Ersättare i socialnämnden - Ola Hägg (S). 

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att välja dessa personer enligt valberedningens förslag.  

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2020-04-20

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp