Lyssna på sidan Lyssna

§ 228-233 Taxor för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete

Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund ansvarar för medlemskommunernas arbete med offentlig kontroll.

Kommunfullmäktige tog beslut om att justera taxorna för:

  • Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter
  • Södertörns miljö-och hälsoförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
  • Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbundets arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken
  • Södertörns miljö- och hälsoförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
  • Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt strålskyddslagen
  • Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har inga synpunkter på de föreslagna taxorna och föreslår att Nynäshamns kommun antar taxorna att gälla från och med den 1 januari 2018.

Andra ärenden i detta kommunfullmäktigemöte

Det ärende du nu ser är det som är blåmarkerat

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp