Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 213 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Den 27 augusti 2019 § 37 beslutade direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund att hemställa om beslut i kommunfullmäktige i Nynäshamn avseende en ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Vid beräkningen av den aktuella höjningen av taxan har förbundet utgått från Sveriges kommuner och landstings, SKL, upplägg för beräkning av timavgift samt SKL:s prisindex för kommunal verksamhet.

Kommunstyrelseförvaltningen anser att den förslagna höjningen av avgiften kan anses vara skälig och föreslår kommunfullmäktige att anta Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds förslag till ny taxa för förbundets arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Förvaltningen föreslår även att kommunfullmäktige ger förbundet ett uppdrag att kontinuerligt se över möjligheter att effektivisera verksamheten för att ge kunder och medlemskommuner bästa nytta för medlemsavgifter och taxor samt för att minska behovet av uppräkning av dessa.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

  1. anta föreslagen taxa för Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
  2. Taxan träder ikraft den 1 januari 2020.
  3. Förbundet ges i uppdrag att kontinuerligt se över möjligheter att effektivisera verksamheten för att ge kunder och medlemskommuner bästa nytta för medlemsavgifter och taxor samt för att minska behovet av uppräkning av dessa.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-11-19

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp