Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 212 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt strålskyddslagen

Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beslutade vid sammanträdet den 27 augusti 2019 § 42 att föreslå en förändring av taxan för förbundets arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.

Förbundet föreslår att timavgiften för förbundets arbete med prövning och tillsyn justeras från 1250 kronor till 1280 kr i timmen. Vid beräkningen har förbundet utgått från Sveriges kommuner och landstings, SKL, upplägg för beräkning av timavgift samt SKLs prisindex för kommunal verksamhet.

Taxan kompletteras dessutom med förtydligande om i vilka fall gällande när avgift inte kan tas ut.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

  1. anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.
  2. Taxan träder ikraft den 1 januari 2020.
  3. Förbundet ges i uppdrag att kontinuerligt se över möjligheter att effektivisera verksamheten för att ge kunder och medlemskommuner bästa nytta för medlemsavgifter och taxor samt för att minska behovet av uppräkning av dessa.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-11-19

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp