Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 210 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Förbundet har tagit del av Sveriges kommuner och landstings (SKL) cirkulär gällande EU:s nya kontrollförordning inom livsmedelskontrollen.

Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel införs begreppet annan offentlig verksamhet och begreppet extra offentlig kontroll försvinner.

Näringsdepartementet har meddelat att de aviserade lagändringarna inte kommer att genomföras till den 14 december. Däremot kommer ändringar att genomföras i ett flertal svenska förordningar för att den nya kontrollförordningen ska kunna tillämpas från den 14 december 2019.

Anpassningar i svensk lagstiftning kommer att genomföras först under 2020 men förordningsändringar kommer att beslutas under senhösten 2019.

Med anledning av de förändringar som det medför har förbundet tagit fram förslag på en taxa för förbundets arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet som uppfyller den kommande kontrollförordningen.

Förbundet har utgått från det underlag för utformning av taxan som SKL tagit fram, vilket bygger på tidigare underlag och som uppdaterats med hänsyn till den nya kontrollförordningen.

Med dessa ändringar kan kommunerna ta ut årsavgifter, registreringsavgifter och avgifter för arbetsuppgifter som omfattas av det tidigare begreppet extra offentlig kontroll under 2020.

Eftersom förordningsändringarna inte är kända när underlaget skrivs och förändringar i bland annat livsmedelslagen kommer att antas längre fram kommer kommunerna antagligen behöva ta upp taxan för beslut igen under senare delen av 2020.

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner att anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll mm inom livsmedelsområdet samt att den ska gälla fr.o.m. 2019-12-14.

Föreslagen taxa ersätter tidigare föreslagen taxa beslutad av direktionen 2019-08-27, §38.

Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-11-19

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp