Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 209 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter

Den 27 augusti 2019 § 41 beslutade direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund att hemställa om beslut i kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun avseende en ny taxa enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter.

Då Nynäshamns kommun inte överlämnat ansvaret för handläggning av tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter till förbundet kan Nynäshamns kommun inte anta den taxa som förbundet föreslår.

Kommunfullmäktige beslutade senast den 18 september § 146 att revidera kommunens taxa för försäljningstillstånd enligt lag om tobak och liknande produkter. Den övriga taxan för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen antogs av kommunfullmäktige den 18 november 2015 § 162.

Nynäshamns kommun har dock inga sakliga invändningar mot den föreslagna taxans storlek och har inga synpunkter på om övriga medlemskommuner antar den föreslagna taxan.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbunds begäran om att fullmäktige ska anta föreslagen taxa för förbundets verksamhet enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-11-19

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp