Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 208 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Den 27 augusti 2019 § 40 beslutade direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund att hemställa om beslut i kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun avseende en ny taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer.

Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på den föreslagna taxan och föreslår att Nynäshamns kommun antar taxan att gälla från och med den 1 januari 2020.

Förvaltningen föreslår även att förbundet ges i uppdrag att kontinuerligt se över möjligheter att effektivisera verksamheten för att ge kunder och medlemskommuner bästa nytta för medlemsavgifter och taxor samt för att minska behovet av uppräkning av dessa.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

  1. anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer.
  2. taxan träder i kraft från den 1 januari 2020.
  3. förbundet ges i uppdrag att kontinuerligt se över möjligheter att effektivisera verksamheten för att ge kunder och medlemskommuner bästa nytta för medlemsavgifter och taxor samt för att minska behovet av uppräkning av dessa.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-11-19

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp