Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 206 Svar på remiss: Ändringar i renhållningstaxa för 2020

SRV återvinning AB ser årligen över renhållningstaxan för hushållssopor för att anpassa den till rådande kostnadsnivå och för att genom taxan styra insamlingen av hushållsavfall.

Efter beslut i SRVs styrelse den 23 maj 2019 föreslås att kommunfullmäktige i respektive ägarkommun fastställer renhållningstaxan i enlighet med styrelsens förslag till Renhållningstaxa för år 2020.

Information om förändringar i taxan går ut till berörda kommuninvånare efter att samtliga ägarkommuners kommunfullmäktige tagit beslut.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige:

Att fastställa taxan enligt förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-11-19

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp