Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 187-191 Höjning av taxor för förbund i Södertörn

Varje år höjs taxorna för de olika förbunden inom Södertörn.

§ 187 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken

SMOHF föreslår att timavgiften för förbundets arbete med prövning och tillsyn justeras från 1220 kronor till 1250 kronor i 2019 års taxa.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att anta föreslagen taxa från den 1 januari 2019

§ 188 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Förbundet föreslår att timavgiften för förbundets arbete med prövning och tillsyn justeras från 1220 kronor till 1250 kronor i 2019 års taxa.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att anta föreslagen taxa från den 1 januari 2019

§ 189 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter

SMOHF föreslår att timavgiften för förbundets arbete med prövning och tillsyn justeras från 1220 kronor till 1250 kronor i 2019 års taxa.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att anta föreslagen taxa från den 1 januari 2019

§ 190 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Förbundet föreslår ändringar av taxans lydelse i syfte att förtydliga taxa. De föreslagna ändringarna finns i tjänsteskrivelsen från SMOHF.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att anta föreslagna taxa från den 1 januari 2019

§ 191 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Förbundet föreslår ändringar av taxans lydelse i syfte att förtydliga taxa. De föreslagna ändringarna finns i tjänsteskrivelsen från SMOHF.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att anta föreslagen taxa från den 1 januari 2019

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag på samtliga punkter.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp