Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 185 Förändring av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Kommunstyrelsen vill utöka SMOHF:s ansvar med handläggning och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen samt lagen om elektroniska cigaretter.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, SMOHF, är ett kommunalförbund med Nynäshamn, Haninge och Tyresö kommun som medlemmar.

Förbundets huvuduppdrag är myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och förbundet utövar därmed tillsyn för medlemskommunernas räkning över rökfria miljöer enligt tobakslagen, tillsyn över receptfria läkemedel, tillsyn och prövning enligt livsmedelslagen samt tillsyn och prövning enligt miljöbalken.

Under våren 2018 har SMOHF tillsammans med Haninge kommun utrett förutsättningarna för att utöka förbundets ansvar så att uppdraget även omfattar handläggning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

I september 2018 har Haninge och Tyresö kommun varsin handläggare för alkohol och tobak medan Nynäshamn köper tillsyn och handläggning från Södertälje kommun.

Beslut om tillstånd eller tillsyn tas dock av Socialnämnden i Nynäshamns kommun.Tyresö och Haninge kommuns fullmäktige har under september 2018 tagit beslut om att lämna över tillsyn och handläggning av tillstånd för alkoholservering, tobak och elektroniska cigaretter till förbundet.

I och med denna överflyttning upphör kommunernas egen handläggning och beslutsfattande kring de aktuella ärendegrupperna.

Då förbundets samtliga medlemskommuner måste enas om en gemensam förbundsordning har förbundet föreslagit en revidering av förbundsordningens § 6. Paragrafens utformning förpliktigar dock inte kommunerna att överlämna uppdraget till förbundet utan möjliggör för kommunerna att överlämna ansvaret.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Förslag till reviderad paragraf 6 i förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs att gälla från och med den 1 januari 2019.

Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i Tyresö och Haninge kommun fattar likalydande beslut.

Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag – att tillsammans med socialförvaltningen utreda förutsättningarna för att överlämna myndighetsansvaret för handläggning och tillsyn av alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare till förbundet.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp