Lyssna på sidan Lyssna

§ 180-182 Inkomna ärenden, medborgarförslag och meddelanden

Här redovisas de ärenden, medborgarförslag och meddelanden som inkommit till sammanträdet.

§ 180 Inkomna ärenden

Inga ärenden hade inkommit till den 14 november.

§ 181 Inkomna medborgarförslag

Inga medborgarförslag hade inkommit till den 14 november.

§ 182 Meddelanden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 20 september 2018 att avslå medborgarförslaget om att kommunen förbjuder fyrverkerier under de stora helgerna.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 20 september 2018 att med förvaltningens redogörelse anse medborgarförslaget om att bredda trottoaren på Centralgatan mot centrum besvarat.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 20 september 2018 att med förvaltningens redogörelse anse medborgarförslaget om trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Hamngatan, delar av Vikingavägen samt korsningen Vikingavägen - Lövlundsvägen besvarat.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 20 september 2018 att med förvaltningens redogörelse anse medborgarförslaget om att åtgärda korsningen Industrivägen-Telivägen besvarat.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 oktober 2018 att bifalla medborgarförslaget om att anlägga en ny större hundgård i Ösmo med högt staket.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 oktober 2018 att avslå medborgarförslaget gällande gångväg i järnvägsparken.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 oktober 2018 att avslå medborgarförslaget om att iordningsställa en lund på Trehörningen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 oktober 2018 att avslå medborgarförslaget om att anpassa lekplatsen på Frejas holme även till mindre barn.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 oktober 2018 att bifalla medborgarförslaget om offentlig toalett i anslutning till hamnen under förutsättning att investeringsbeslut fattas i nämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp