Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 221-223 Rapport balanslista med mera

Rapport balanslista, obesvarade motioner och medborgarförslag.

Enligt 29 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.

Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Rapporten omfattar motioner som har kommit in till och med den 4 september 2017.

Beräknad behandling i kommunstyrelsen har bara angivits för den motion där beredningstiden kommer att överstiga ett år.

Övriga motioner bedöms komma att beredas av kommunstyrelsen inom ett år.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

Enligt 30 a § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Rapporten omfattar inkomna medborgarförslag som kommunfullmäktige t o m den 10 maj 2017 fattat beslut om att delegera beslutanderätten för.

Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet om inkomna medborgarförslag vid sammanträdet 14 juni 2017.

För de medborgarförslag där handläggningstiden överskridit ett år, eller där handläggningstiden beräknas överskrida ett år, har tidpunkt för planerad behandling i nämnden angivits.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp