Lyssna på sidan Lyssna

§ 220 Svar på motion - Införande av mobil förskola

I en motion från Antonella Pirrone (KD), Harry Bouveng (M) och Maria Gard Günster (C) föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att ge barn- och utbildnings-nämnden i uppdrag att förutsättningslöst utreda hur en mobil förskola, eller mobila förskolor, kan införas i Nynäshamns kommun.

Barn- och utbildningsnämnden har i ett yttrande anfört att det finns en möjlighet att införa mobil förskola i någon form, men att ett eventuellt införande kräver vidare utredning av bland annat arbetsmiljö och finansiering.

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att barn- och utbildningsnämnden i sitt yttrande över motionen inte har angett några skäl emot att få ett utredningsuppdrag om hur en mobil förskola kan införas i Nynäshamns kommun, varför förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige:

Bifaller motionen om införande av mobil förskola och därmed ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att förutsättningslöst utreda hur mobil förskola kan införas i Nynäshamns kommun.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp