Lyssna på sidan Lyssna

§ 219 Svar på motion - införande av lovskola i Nynäshamns kommun

I en motion från Georgios Tsiouras (M) föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att införa lovskola för elever som riskerar att inte klara grundskolan med godkända betyg, samt att lovskolan ska finansieras med statsbidrag.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden som i yttrande har anfört att statsbidrags-finansierad lovskola redan bedrivs i Nynäshamns kommun varför motionen kan anses besvarad.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Anse motionen om införande av lovskola i Nynäshamns kommun besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp