Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 217 Svar på motion om politisk representation i kommunfullmäktiges arvodesberedning

Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har väckt en motion om att ändra kommunfullmäktiges arbetsordning så att samtliga partier, som har mandat i fullmäktige, också ska vara representerade i kommunfullmäktiges arvodesberedning.

Syftet med förslaget är enligt motionen att förbättra den demokratiska insynen och transparensen i kommunfullmäktiges arvodesberedning, vars arbete har stor påverkan på samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige består av 10 partier och motionärerna anser att det är naturligt att samtliga partier är representerade i beredningen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Motionen avslås.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp