Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 215 Svar på motion om etiska riktlinjer

Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 13 juni 2017 lämnat in en motion om etiska riktlinjer för förtroendevalda.

I motionen föreslås att etiska riktlinjer ska fastställas av kommunfullmäktige och gälla för samtliga förtroendevalda när dessa deltar i styrelser, nämnder, bolag, offentliga möten, digitala kanaler som hemsidor bloggar, sociala medier med mera.

Motionärerna anför att om förtroendevalda uppträder respektlöst mot varandra i den offentliga debatten ökar risken för att utsättas för hot och våld.

Syftet med att införa etiska riktlinjer för förtroendevalda är enligt motionärerna att förbättra demokratin genom en saklig faktabaserad och värdig debatt vilket gör debatten intressant för invånarna.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Anse motionen vara besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut


Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp