Lyssna på sidan Lyssna

§ 214 Svar på motion om utträde ur Mälardalsrådet

En motion från Harry Bouveng (M) kom in den 12 december 2016.

I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att Nynäshamns kommun begär utträde ur Mälardalsrådet.

Bakgrunden är att förslagsställaren anser att Mälardalsrådet mest är en mötesplats för erfarenhetsutbyte och har spelat ut sin roll med hänvisning de regionala samverkansaktörerna Kommunförbundet Stockholms län (KSL) och Landstinget.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Avslå motionen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp