Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 213 Markanvisningsavtal för Vansta 5:28 med flera

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-06-15 att lämna positivt planbesked till fastighetsägaren till Vansta 5:28.

Planbeskedet avser flerbostadshus med verksamheter i bottenvåning i direkt anslutning till Ösmo pendeltågstation och busstation.

Ett övergripande mål med projektet är att skapa en tydlig och stadsmässig entré till Ösmo som innefattar ny bostadsbyggnad och plats för verksamheter i ett kollektivtrafiknära läge.

Platsen ska vara en trygg och välkomnande omstigningsplats för trafikanter samtidigt som det knyter samman Ösmos viktigaste målpunkter, Ösmo centrum med Ösmo buss- och pendeltågstation.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Godkänna undertecknat markanvisningsavtal för Vansta 5:28 med flera samt ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att starta projektet när beslut om godkänt planuppdrag har tagits.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp