Lyssna på sidan Lyssna

§ 212 Förslag till ledning och samordning av Nynäshamns kommuns brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Ett av kommunfullmäktiges övergripande mål är att Nynäshamn ska vara attraktivt att bo, leva i och besöka.

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet utgör en viktig del för att uppnå det målet.

I Nynäshamns kommun har det sedan 2003 funnits ett lokalt brottsförebyggande råd. Sammansättningen har utgjorts av representanter från polis, räddningstjänst, Nynäshamnsbostäder, politiker, tjänstemän och vissa frivilligorganisationer.

Sammanfattningsvis har rådet fungerat som ett forum för informationsdelning mellan aktörerna, men i mycket begränsad utsträckning bidragit till samordning, konkreta åtgärder och resultat.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Anta det styrdokument för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen.

Upplösa det lokala brottsförebyggande rådet.

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp