Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 211 Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Nynäshamns kommun har sedan 1987 riktlinjer för enskilda avlopp som reglerar toalettval i många områden i kommunen.

Revidering av de nya riktlinjerna föreslås med anledning av ny teknik och kunskap, förändrade boendevanor, nya lagar och inte enhetlig bedömning.

Tillägg föreslås i Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för att stämma överens med de nya riktlinjerna.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Godkänna revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i enlighet med förslaget från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp