Lyssna på sidan Lyssna

§ 210 Riktlinjer och krav för enskilt vatten och avlopp i Nynäshamns kommun

Nynäshamns kommun har sedan 1987 riktlinjer för enskilda avlopp som reglerar toalettval i många områden i kommunen.

I vissa områden är WC förbjudet och i vissa även BDT-avlopp vilket innebär att huset inte ska ha indraget vatten.

Syftet var att få en hållbar VA-lösning genom att förhindra ytterligare grundvattenbrist och saltvatteninträngning i brunnar.

Samtidigt begränsades byggrätten i dessa områden, ofta till 60-80 m2, för att hålla nere antalet boende och försvåra för permanentboende.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Godkänna nya riktlinjer och krav för enskilt vatten och avlopp i Nynäshamns kommun i enlighet med förslaget från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp