Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 209 Revidering av VA-strategin

Nynäshamns kommun har sedan 1987 riktlinjer för enskilda avlopp som reglerar toalettval i många områden i kommunen.

Riktlinjerna har skrivits om eftersom det tillkommit ny teknik och kunskap, förändrade boendevanor, nya lagar och inte enhetlig bedömning.

Revidering av VA-strategin är en av tre delar i ett VA-paket som syftar till att får en mer hållbar avloppslösning genom att förhindra vattenbrist, näringsläckage och saltvatteninträngning i brunnar.

Revidering av VA-strategin är en anpassning till de nya riktlinjerna för vatten och avlopp.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Godkänna revidering av VA-strategin i enlighet med förslaget från miljö- och samhällsplaneringsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp