Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 208 Grönstrukturplan för Nynäshamns stad 2017, antagande

Skärgårdsnaturen i och omkring Nynäshamns stad är en viktig del i stadens attraktionskraft som lockar hit både nya boende och besökare.

Skärgårdsnaturen tillsammans med stadens parker, skogar, stadsträd, trädgårdar och annan grönska bildar stadens grönstruktur.

Grönstrukturen har många funktioner i staden. Den är en förutsättning för rekreation, naturupplevelser, ett rikt växt- och djurliv, stadens klimatanpassning och andra ekosystemtjänster.

Med tanke på den planerade tillväxten av staden (2 000 nya bostäder fram till 2030) behövs kunskap om grönstrukturens värden och funktioner och en strategi för hur den kan utvecklas.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Anta förslaget till Grönstrukturplan för Nynäshamns stad.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp