Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 207 Svar på interpellation om årlig statistik på ansökningar om vård- och omsorgsboende/särskilt boende

Antonella Pirrone (KD) har den 2 oktober 2017 inkommit med en interpellation ställd till socialnämndens ordförande Ola Hägg (S).

Interpellationen handlar om årlig statistik på ansökningar om vård- och omsorgsboende/särskilt boende i Nynäshamn.

Socialnämndens ordförande Ola Hägg (S) har besvarat interpellationen skriftligt.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att anse interpellationen vara besvarad.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp