Lyssna på sidan Lyssna

§ 199-201 Inkomna ärenden med mera

Här presenteras inkomna ärenden, medborgarförslag och meddelanden.

Inga inkomna ärenden vid detta sammanträde.

Flera medborgarförslag hade inkommit till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar att:

 
 1. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att fylla i texten på den inskription som är inhuggen i berget på gamla Torövägen till kultur- och fritidsnämnden,
 2. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om röja Kvarnängsbacken på buskar och träd till kultur- och fritidsnämnden,
 3. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om äldreboende till socialnämnden,
 4. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om fler bänkar i Stadsparken till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
 5. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om Landsortsfarleden till kommunstyrelsen (förslag 1 i skrivelsen),
 6. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om skolskjutsfrågor till barn- och utbildningsnämnden (förslag 2-6 i skrivelsen),
 7. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om gång- och cykelvägar till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (förslag 7 i skrivelsen),
 8. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om utegym vid t ex Sälldalen/Porthus till kultur- och fritidsnämnden (förslag 8 i skrivelsen),
 9. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om rondell vid Porthus till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (förslag 9 i skrivelsen),
 10. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om bilparkeringar till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (förslag 10 i skrivelsen),
 11. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om hur medborgarförslag väcks till kommunstyrelsen (förslag 11 i skrivelsen).

Inga inkomna meddelanden vid detta sammanträde.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp