Lyssna på sidan Lyssna

§ 45 Utredning om eventuell flytt av Vanstaskolan

Den 28 mars 2018 fattade kommunstyrelsen beslut om att starta projektet Utveckling av södra och centrala Ösmo.

I beslutet finns följande skrivelse:

”Projektets första uppdrag är att utreda lokalisering för Vanstaskolan inklusive kostnader för olika alternativ. Skolans lokalisering lyfts som ett separat beslutsärende till kommunstyrelsen under våren 2018. Om beslut fattas om en omlokalisering ska sedan detaljplanering som medger byggande av en ny skola påbörjas. Därefter detaljplaneras övriga områden.”

Utredningens uppdrag är att svara på om skolan bör flytta från sin nuvarande plats för att på så vis frigöra marken där skolan ligger idag och ge en signal om att planera för en annan alternativ placering inom projektet.

Vilken typ av skolverksamhet som ska bedrivas i Vansta eller Ösmo i sin helhet är en avgörande fråga för vilket behov av skolplatser kommunen har. Om exempelvis ett centralt högstadium förverkligas kommer behovet av antal skolplatser reduceras avsevärt då ingen högstadieverksamhet blir kvar i Ösmo.

I det motsatta scenariot, där Ösmo står utan Tallbackaskolan och ska inhysa Ösmo årskurs F-6 samt Sorundas och Ösmos årskurs 7-9, överstiger behovet antalet platser redan idag. Därutöver tillkommer en förväntad befolkningsökning.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

Att ny mark för en ersättning av Vanstaskolan ska beredas inom ramen för projektet Utveckling av södra och centrala Ösmo för en F-9 skola.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp