Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 44 Investering, ombyggnation av delar av Sunnerbyskolan till förskola, matsal samt verksamhetsanpassning och underhåll

2018 uppdagades fuktproblematik i Sunnerby förskola. Förvaltningen konstaterade att problemen inte var av akut karaktär men att verksamheten behövde ha en annan lösning på sikt.

Förslaget innebär att delar av Sunnerbyskolan byggs om till förskola och matsal samt att vissa verksamhetsanpassningar och underhållsåtgärder genomförs i Sunnerbyskolan.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att inleda ombyggnationen av delar av Sunnerbyskolan till förskola, matsal samt verksamhetsanpassning och underhåll.

Tillskjuta ytterligare investeringsmedel om 22 miljoner för att genomföra ombyggnationerna.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet efter votering.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp