Lyssna på sidan Lyssna

§ 35-37 Inkomna ärenden, inkomna medborgarförslag och meddelanden

Här presenteras de ärenden, medborgarförslag och meddelanden som inkommit till kommunfullmäktige.

§ 35 Inkomna ärenden

Emilia Orpana (SD) och Jean-Claude Menot (SD) har den 25 februari 2019 inkommit med en motion om att förbjuda tiggeriet i Nynäshamn.

§ 36 Inkomna medborgarförslag

Medborgarförslag från Marcus Nylén om att medborgarförslag - Åtgärdsförslag för att sänka hastigheten på Hamnviksvägen och Estövägen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag från Nicklas Sjögren om att göra det möjligt att lämna medborgarförslag i ett webbformulär. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.

Medborgarförslag från Nicklas Sjögren om att utreda möjligheterna att driva igenom ett engångsplastförpackningsförbud i en eller flera delar av kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag från Curt Linderholm om att Nynäshamns kommun kompletterar § 11 i de lokala ordningsföreskrifterna. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

Till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att sänka hastigheten på Hamnviksvägen och Estövägen.

Till kommunstyrelsen delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att göra det möjligt att lämna medborgarförslag i ett webbformulär.

Till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att utreda möjligheterna att driva igenom ett engångsplastförpackningsförbud i en eller flera delar av kommunen.

Till kommunstyrelsen delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att Nynäshamns kommun kompletterar § 11 i de lokala ordningsföreskrifterna.

§ 37 Meddelanden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 22 januari 2019 beslutat att avslå medborgarförslag om att få bort kajor och kanadagäss från Järnvägsgatan och Svandammsparken.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 22 januari 2019 beslutat att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och att anse medborgarförslaget om reklamskyltar utanför affärerna därmed besvarat. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade även att ge förvaltningen i uppdrag att inventera reklamskyltar och att ta kontakt med Stadskärneföreningen för vidare diskussion.

Sveriges Kommuner och Landsting har den 28 januari 2019 sänt en inbjudan till förtroendevalda i kommuner och regioner till att delta i nätverk för förtroendevalda som är intresserade av att utveckla och systematisera användningen av medborgardialog och samverkan med civilsamhället.

Länsstyrelsen i Stockholms län har utsett Sofie Sandin (V) som ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den 26 februari 2019. Avgående ersättare Eva Westin Gustafsson.

Länsstyrelsen i Stockholms län har utsett Mohamed Jimale (MP) som ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den 26 februari 2019. Avgående ersättare Monica Stålborg Billberg.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2020-09-04

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp