Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 32-33 Avsägelser och valärenden

Här presenteras de avsägelser och valärenden som inkommit till kommunfullmäktige.

Inga avsägelser hade inkommit.

Agneta Tjärnhammar (M), valberedningens ordförande presenterade följande nomineringar:

Ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för Sverigedemokraterna - Carl Marcus (SD)

Ändring av ordning för ersättare för tjänstgöring i nämnder och styrelser. Sverigedemokraterna vill ändra sin turordning i nämnderna enligt följande:

Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Pensionärspartiet, Sorundanet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige valde Carl Marcus (SD) till ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt godkände Sverigedemokraternas nya turordning.


Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp