Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 56 Svar på motion om att Lövhagen ska omvandlas till naturreservat

I en motion från Rolf Hofsten (PPiN) föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att ombilda Lövhagen till naturreservat samt att ge miljö- och samhälls-byggnadsnämnden i uppdrag att snarast vidta åtgärder för att genomföra detta.

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som i yttrande har anfört att de i dagsläget inte ser ett behov av att bilda naturreservat av Lövhagen.

Kommunstyrelsen delar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens uppfattning. Med anledning av detta föreslår kommunstyrelsen att motionen ska avslås och att det uppdrag som kommunstyrelsen gav till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 13 december 2005, om att inleda en process med att inrätta ett naturreservat i Hamnvik ska avslutas.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Avslå motionen om att Lövhagen ska omvandlas till naturreservat.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att avsluta det uppdrag som kommunstyrelsen gav till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 13 december 2005, om att inleda en process med att inrätta ett naturreservat i Hamnvik.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp