Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 54 Svar på motion om förslag att inrätta en befattning som äldreombudsman/kvinna

Pensionärspartiet föreslår i en motion den 5 april 2017, ”Förslag att inrätta en befattning som äldreombudsman/kvinna”, att ett särskilt ombud ska inrättas för att ge råd och stöd till äldre, verka för att äldre i Nynäshamn har en god äldreomsorg och bidra till att utveckla den offentligt finansierade äldreomsorgen.

Dessutom föreslås att äldreombudet bör ha återkommande informationsträffar på kommunens olika orter om aktiviteter som anordnas i kommunen. Motionen remitterades till Socialnämnden som behandlade ärendet den 26 september 2017.

Socialnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att se över olika alternativ att inom ramen för befintlig verksamhet och befintliga ekonomiska ramar konvertera en tjänst till äldreombud, samt föreslå organisatorisk placering av denna.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Motionen är besvarad genom inriktningsbeslutet som fattats av Socialnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp